Odborná způsobilost

Níže uvádíme základní seznam naší odborné kvalifikace pro výkon činnosti. V případě Vašeho zájmu Vám veškeré požadované doklady pošleme e-mailem.

 • Osoba odborně způsobilá pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.
 • Odborná způsobilost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Odborná způsobilost pro pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost dle § 6 vyhlášky č. 50/1978  Sb. na elektrických zařízeních třídy A o napětí do i nad 1000 V
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP dle zákona 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti PO dle zákona 133/1985 Sb.
 • Odpadový hospodář dle zákona 185/2001 Sb.
 • Auditor QMS vydané ČSJ
 • Auditor bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 vydané TÜV SÜD Czech s.r.o.
 • Auditor EMS vydané ČSJ
 • Auditor OHSMS vydané ČSJ
 • Manažer QMS vydané ČSJ
 • Manažer EMS vydané ČSJ
 • Manažer OHSMS vydané ČSJ
 • Interní auditor systémů QMS
 • Interní auditor systémů EMS
 • Interní auditor OHSMS
 • Interní auditor SA 8000
 • Interní auditor EnMS dle ISO 50001
 • Svářecí inženýr

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz