Školení

Toto školení je určeno těm pracovníkům Vaší organizace, kteří jsou či boudu jmenováni jako interní auditoři daných systémů managementu. Školení je zaměřeno na podrobné školení z požadavků modelových norem příslušných systémů managementu a jejich implementaci právě ve Vaší organizaci a provádění interních auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2003. 

Mezi nejčastější školení systémů managementu realizujeme školení dle norem:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO 22000/ HACCP/GMP+
  • ISO 3834/EN 1090
  • ISO 27001 a další

Obsah školení:

  • normy pro auditování, druhy auditů a jejich základní charakteristiky
  • plánování, příprava, průběh a závěr interních auditů - výklad normy ČSN EN ISO 19011, vedení záznamů z interního auditu
  • současný stav v oblasti posuzování zaváděného systémů managementu, aplikace příslušné modelové normy v praxi s vazbou na relevantní právní a jiné požadavky
  • význam a zařazení interního auditora v příslušném systému managementu organizace

 

Účastníkům budou předána skripta.
Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu. 

 

Školení

 

Školení je formou odborného výkladu lektora s požadovanou kvalifikací za použití vizualizace (DVD projekce, dataprojektor, workshopů).

 

Rozsah školení: dohodou, doporučujeme u opakovaných doškolovacích školení 1 školící den, pro začátečníky 2 školící dny, v případě zájmu o školení z více norem integrovaně se čas stanovuje individuálně dle dohody s klientem

Cena: dohodou

Místo školení: dle dohody

Termín školení: školení realizujeme pro klienty individuálně dle potřeby, v současné době nevypisujeme hromadné termíny školení

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz