Základní včeobecné principy GMP/ISCC

V průběhu několika let se v Evropské Unii změnila situace, která způsobila silný růst zájmu ve vztahu ke kvalitě krmiv. Sektor krmiv určilo zajímavý směr v řetězci stravování.

V tomto sektoru je hlavní, aby potenciální rizika a kritické body ve výrobním řetězci byly identifikovány, kontrolní měření byla nastavena a požadována a jejich efektivita ověřována. Kvalita krmiv musí být taková, že zdraví zvířat a lidí je dostatečně garantováno.

Z tohoto důvodu holandská společnost GMP INTERNATIONAL vytvořila rodinu norem GMP+ „good manufacturing practice" jako model systému, který je založený na principech norem řady ISO 9000 a HACCP a jeho úkolem je nastavit pravidla pro proces řízení produkce, sklízení, skladování, manipulace a dopravy s krmivy.

V normě GMP+ je řečeno, že dodavatelé musí mít nejméně systém kontroly kvality, který je v souladu s požadavky norem GMP+ a je podle nich certifikován. To znamená, že zahraniční dodavatel, který chce dodávat krmiva kupujícímu, který je dle GMP+ certifikován, musí vybudovat systém kontroly kvality, který je založen na principech HACCP a ISO 9000 = GMP norma.

Vybudovaný systém GMP+ je následně možné certifikovat, což je oficiální provedení ověření vystavěného systému řízení. Certifikaci provádí několik certifikačních organizací na našem trhu. Certifikát následně vydává holandská společnost GMP INTERNATIONAL.

V ČR se nejčastěji certifikují systémy dle níže uvedených norem:

  • GMP+B4.1/B4 - pro dopravce krmiv
  • GMP+B2 - pro výrobce krmiv
  • GMP+B3 - obchodování s krmivy

ISCC

ISCC je mezinárodní systém certifikace biomasy a biopaliv, který umožňuje oddělení produktů z udržitelných zdrojů od produktů z neudržitelných zdrojů a to včetně emisí skleníkových plynů na různých stupních výrobního řetězce. 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz