Systém HACCP

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů HACCP

Rozsah služeb:

 • provedení vstupní analýzy stávajícího stavu s vyspecifikováním zjištění, která jsou potřebná zrealizovat pro plnění právních požadavků ČE a EU v této oblasti
 • vypracování příručky systému HACCP
 • provedení analýzy nebezpečí a charakteristiky rizika konkrétní výroby
 • stanovení kritických a kontrolních bodů v používané technologii, určení sledovaných znaků, četnosti a způsobu jejich kontroly
 • vypracování vývojových diagramů a specifikace výrobků
 • stanovení ovládacích i nápravných opatření
 • specifikace povinné dokumentace a způsobu její evidence – například Plán sanitace, technologické postupy apod
 • stanovení ověřovacích systémů
 • provedení interního auditu v rámci ověřovacích postupů v souladu s platnými právními a jinými požadavky
 • posouzení připravenosti provozovny z získání Certifikátu systému HACCP v souladu s všeobecnými požadavky Ministerstva zemědělství ČR v případě zájmu klienta o tuto certifikaci
 • Následné udržování probíhá v případě zájmu klienta v rovině pravidelných ročních školení zaměstnanců z oblasti HACCP, provedení auditu provozovny, potvrzení vývojového diagramu, úprava analýzy rizik v návaznosti na případnou výrobní změnu.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování OHSMS zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz