Bezpečnost potravin

Systém managementu bezpečnosti potravin podle ISO 22000
 

Bezpečnost potravin souvisí s přítomností nebezpečí v potravině v době její konzumace. Vzhledem k tomu, že nebezpečí se může vyskytnout v jakémkoliv článku potravinového řetězce, je nutné zavést odpovídajíc řízení v celém potravinovém řetězci.

Z výše uvedeného požadavku vyšla v roce 2005 norma ISO 22000 a jako taková je založena na principech normy ISO 9001:2000 s doplněním požadavků zavedení systému HACCP. Tato norma je určena celému potravinářskému sektoru od prvovýrobků, po obchodníky, skladovatele, dopravce až k místě uložení u zákazníka do doby spotřeby. V ČR je již delší dobu platná příslušná legislativa ošetřující tuto oblast - viz výše uvedeno, která bude samozřejmě vzata v úvahu při výstavbě tohoto systému.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin, jež spojuje všeobecně uznávané klíčové prvky zajišťující bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci až do okamžiku jeho konečné konzumace:

 1. Interaktivní komunikace
 2. Managementu systému
 3. Programy nezbytných předpokladů
 4. Zásady HACCP

Tato mezinárodní norma sjednocuje zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a kroky k jeho zavedení zpracované společností kodex Alimentarius. Pomocí auditovatelných prvků spojuje tyto požadavky s požadavky Programu nezbytných předpokladů.

Tato norma vyžaduje, aby nebezpečí, u kterých lze odůvodněně jejich výskyt v potravinovém řetězci očekávat včetně nebezpečí, která lze spojovat s typem použitého procesu a zařízení, byla identifikována a posouzena. Tím poskytuje prostředky ke stanovení a zdokumentování toho, proč určitá identifikovaná nebezpečí v konkrétní organizaci řídit a jiná ne.

Zavedení tohoto systému má nesporné přínosy pro vlastní podnik z těchto důvodů:

 • Výrazné zvýšení konkurenceschopnosti podniku, jakož i zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu my - zákazníka,
 • řízení podniku k bezpečnosti potravin se stává know-how podniku, které je neustále rozvíjeno,
 • podnik je orientován na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci, s ohledem na bezpečnost potravin,
 • Snížení počtu reklamací - především pak v oblasti poškození zdraví konečného spotřebitele,
 • rozšíření možností v na trhu, neboť norma je platná a tím i srozumitelná pro partnery na celém světě,
 • přinese zlepšení komunikace v podniku a tím i lepší krizový management,
 • ISO 22000 je postavena obdobně jako ISO 9001 ( management kvality ) a ISO 14001 (management životního prostředí), jejich propojení nepřináší problémy a usnadňuje průhlednost a řiditelnost procesů firmy. 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz