Akreditace

Akreditací zkušební laboratoře se rozumí posouzení shody managementu jakosti laboratoře s kritérii mezinárodní normy ISO/IEC 17025:2005. Akreditace znamená uznání způsobilosti zkušební laboratoře národním akreditačním orgánem z provádění zkoušek a/nebo vzorkování vymezených v Osvědčení o akreditaci a jeho příloze.

Akreditace zkušební laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-05 Metodické pokyny pro akreditaci, z aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v akreditačním systému České republiky.

Výstavba systému managementu jakosti laboratoře dle normy ČSN EN ISO/ IEC 17025 je zaměřena do níže uvedených oblastí:

 • řízení dokumentace (dokumenty a záznamy)
 • oblast obchodní činnosti – přezkoumání poptávek, nabídek a smluv
 • nákup, hodnocení dodavatelů, subdodávky zkoušek a kalibrací
 • řízení reklamací
 • řízení neshod
 • nápravná a preventivní opatření, zlepšování
 • statistika – analýza údajů
 • provádění interních auditů
 • zpracování přezkoumání QMS
 • technické požadavky na: osoby pracující v laboratoři, pracovní podmínky a prostory laboratoře, zkušební metody, zařízení laboratoře
 • vzorkování
 • kvalita výsledků
 • zacházení se zkušebními a kalibračními položkami
 • uvádění výsledků 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz