Základní všeobecné principy OHSAS 18001 / Bezpečný podnik

V České Republice v současné době platí velké množství právních a technických předpisů k zajištění a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stejně jako existují již řadu let systémy managementu jakosti, systém environmentálního managementu, je dalším systémem právě systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém může být prezentován více modely jako například Bezpečný podnik zaštítěný IP ČR a také normou OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment series).

Systém BOZP = bezpečnostní management je nedílnou součástí vrcholového managementu podniku. Je praktickou realizací následujících zásad:

  • dát stejnou prioritu bezpečnosti, jako ochraně životního prostředí, zajištění kvality a ekonomickým hlediskům
  • řídit procesy ve společnosti tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň BOZP a neustále se zvyšovala
  • posiluje povědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování daného systému řízení
  • informovat 3. zainteresované strany, zaměstnance a zákazníky o rizicích produkce a o přijatých bezpečnostních opatření
  • poskytnout zákazníkům informace, jak bezpečně nakládat sdodávanými produkty
  • spolupráce s 3. zainteresovanými stranami při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí

Modelový přístup dle ČSN OHSAS 18001 je systém, který buduje, zlepšuje a také umožňuje provést audit a následně oficiální ověření = certifikaci. Jedná se o nejrozšířenější a také nejznámější modelový přístup.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze stavět i dle modelu Bezpečný podnik či dle specifikace vydané Mezinárodní organizací práce ILO - OSH 2001. Níže uvádíme vzájemnou vazbu těchto tří systémů.

Soulad požadavků programu „Bezpečný podnik" s požadavky OHSAS 18001 a s požadavky příručky ILO - OSH 2001

Základní všeobecné principy

 

 

Struktura ČSN OHSAS 18001

OHSAS 2

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz