Norma SA 8000

Norma SA 8000 byla vyvnuta organizací Social Accountability International (SAI).

Norma SA8000 (Social Accountability 8000) vychází ze zásad mezinárodních norem týkajících se pracovních podmínek, které jsou obsaženy v úmluvách Mezinárodní organizace práce, ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech dětí. Hlavní pozornost SA 8000 je zaměřena na zlepšování pracovních podmínek po celém světě. Toto ukazuje cestu organizacím, které zlepšují a prokazují svoji společenskou odpovědnost (CSR) z pohledu základních lidských práv v rámci pracovních podmínek.

Tato norma měří výkonnost společnosti v osmi klíčových oblastech:

  • dětská práce
  • nucená práce
  • ochrana zdraví a bezpečnosti
  • kolektivním vyjednávání a odbory
  • diskriminace
  • disciplinární praxe
  • pracovní doba a odškodňování

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz