Základní všeobecné principy SCC

'SCC' je zkratka pro kontrolní seznam otázek pro dodavatele v oblasti Helath safety and environment (SHE), který slouží také z certifikaci. SCC certifikace je určena pro smluvní firmy, které provádějí práce ve zvýšeném rizikovém prostředí s vyšším rizikem BOZP. Týká se to často výstavbu nebo údržbu práce na stavbách, v továrnách a pracovištích a v instalacích i v petrochemickém průmyslu. SCC certifikaci je často vyžadována v těchto oblastech:

  • petrochemie
  • strojírenství
  • elektrotechnika a řízení procesů
  • stavební inženýrství
  • inženýrské stavitelství
  • ostatní inženýrské služby

 

"Stichting Samenwerken Voor Veiligheid" (nadace spolupráce pro bezpečnost)


SCC systém je provozován pod záštitou Nadace spolupráce pro bezpečnost (SSVV). "Centraal College van Deskundigen VCA" (ústřední výbor expertů SCC) je zodpovědný za správu a další rozvoj systému SCC. SCC systém spoléhá na akreditaci podle Raad voor Accreditatie (RvA) (holandské akreditační Rada).

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz