Novinky

Strana: 1 2 další »

Zrušení povinnosti zpracování písemných pravidel

S účinností od 01.05.2020 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Provádění pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu

Dle usnesení vlády se nemusí po dobu trvání nouzového stavu provádět PLP. V tuto chvíli stačí čestné prohlášení.

Odložení ohlašovacích povinností v oblasti ŽP

S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce

Stavíme systémy dle požadavků TISAX

Pomáháme stavět systémy managementu na základech mezinárodní normy ISO 27001, která byla přizpůsobena požadavkům automobilového průmyslu pomocí standardu TISAX

Veselé Velikonoce

Přejeme Vám veselé Velikonoce

Nová norma ČSN ISO 45001

Vyšla nová norma ČSN ISO 45001:2018

Zavádíme GDPR za nízké ceny !

Dovolujeme si Vás informovat o nových požadavcích v oblasti ochrany osobních údajů platných od 25.05.2018 pod názvem nařízení GDPR - nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zprovoznění systému SEPNO

Od 2. května 2018 je zprovozněn systém SEPNO.

Vydána nová norma ISO 45001

Byla vydána nová norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem z použití, která nahradí normu OHSAS 18001:2007 - původní dokument, který se zabýval bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů od 1.1.2017

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017 bude prováděno do zprovoznění elektronického systému v rámci ISPOP prostřednictvím tištěných "Ohlašovacích listů" následujícím způsobem

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Informujeme Vás, že dne 01.10.2016 vstupuje v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výklad nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Výklad nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 pro stávající klienty ...

E-LEARNINGOVÉ ŠKOLENÍ novinky požadavků norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Připravujeme pro vás e-learningové školení dle nových norem

04.12.2015 KONČÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Končí přechodné období pro naplnění požadavku zákona

Nové normy ISO 9001 a ISO 14001

Očekávané revize normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v září publikovány

Strana: 1 2 další »

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz