Revize ISO 9001:20015 a ISO 14001:2015

Kategorie: Novinky

V průběhu tohoto roku je očekáváno vydání novely norem ISO 9001 a ISO 14001. Stávající struktura - články u obou norem budou sjednoceny a budou rozšířeny na více kapitol. S veškerými změnami Vás budeme průběžně seznamovat. Po vydání těchto norem a jejich předkladu do ČJ bude stanoveno tříleté přechodné období pro zajištění recertifikace podle posledních verzí. Bližší seznámení s očekávanými změnami naši stávající klienti naleznou  v květnu 2015 z pohledu ISO 14001 na klientském portálu QEMS http://qems.cz/prihlasit a tamtéž pak koncem června 2015 budou umístěny plánované novinky nové normy ISO 9001.

Dále se plánuje velká revize normy OHSAS 18001, která však v tomto roce zřejmě již nevyjde, takže na seznamování s plánovanými změnami bude časový prostor začátkem roku 2016.


Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz