Zrušení povinnosti zpracování písemných pravidel

Kategorie: Novinky

S účinností od 01.05.2020 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. TENTO ZÁKON RUŠÍ POVINNOST ZPRACOVA TZV. PÍSEMNÁ PRAVIDLA A NECHAT JE SCHVÁLIT KHS. Takže již tuto oblast není třeba řešit, jen kontrolovat přítomnost aktuálních bezpečnostních listů na pracovišti či tam, kde k tomu mají lidi v každé směně přístup pro nastudování první pomoci. Vhodné zajistit prokazatelné seznámení s bezpečnostními listy.


Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz