O nás

Firma QEMS ve formě podnikání fyzické osoby, byla založena v roce 2002 jako poradenská organizace se zaměřením na systémy managementu kvalityenvironmentálního managementu.

V průběhu realizace činnosti se společnost pro zajištění vyšší stability a důvěryhodnosti v roce 2004 transformovala do právnické osoby - společnosti s ručením omezeným pod obchodním názvem "QEMS" s.r.o. S touto transformací společnost začala poskytovat další služby v rámci výstavby systémů managamentu organizací včetně komplexního zajišťování ekologických služeb, BOZP a PO a výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi, výkon poradce ADR a revize technických zařízení. 

 

Jak se projevuje spolupráce s naší společností

  • zvýšení konkurenceschopnosti Vaší společnosti, zlepšení image, zvýšení podílu na trhu
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti ve vztahu k třetím zainteresovaným stranám (peněžní ústavy, veřejná správa, zákazníci atd.)
  • inovační krok v rámci řízení organizace, zlepšování a zefektňování hlavních procesů organizace
  • zvyšování zisku s ohledem na bezpečnost práce a s ohledem na ekologii
  • eliminace pokut za neplnění požadavků environmentální legislativy ČR, legislativy BOZP a PO, snížení rizika havárií, zvýšení prevence
  • mnoho maximálně spokojených zákazníků a dalším z nich můžete být i Vy

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz