Akumulátorovna Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm Zde nekuř, nejez ani nepij

Akumulátorovna Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm Zde nekuř, nejez ani nepij

Druh: symbol, plast, K
Velikost: 30 x 30

ks
Kouření povoleno

Kouření povoleno

Druh: plast                 
Velikost: Ø 20 cm
ks
Místo pro kouření

Místo pro kouření

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Používej chrániče sluchu

Používej chrániče sluchu

Druh: plast                 
Velikost: Ø 20 cm
ks
Příkaz z nošení ochrany očí

Příkaz z nošení ochrany očí

Druh: plast                 
Velikost: Ø 20 cm
ks
Příkaz z nošení ochrany hlavy

Příkaz z nošení ochrany hlavy

Druh: folie, plast                 
Velikost: Ø 20 cm
ks
Nebezpečí pádu

Nebezpečí pádu

Druh: folie, plast   
Velikost: A4
ks
Nebezpečí popálení

Nebezpečí popálení

Druh: folie, plast,  
Velikost: A4
ks
Nebezpečí požáru

Nebezpečí požáru

Druh: folie
Velikost: A4, A5
ks
Nebezpečí požáru hořlavých kapalin

Nebezpečí požáru hořlavých kapalin

Druh: folie             
Velikost: A6
ks
Nebezpečí požáru hořlavých prachů

Nebezpečí požáru hořlavých prachů

Druh: folie           
Velikost: A4
ks
Nebezpečí střetu s vozíkem

Nebezpečí střetu s vozíkem

Druh: folie            
Velikost: 20 x 20
ks
Nebezpečí úrazu

Nebezpečí úrazu

Druh: folie, plast
Velikost: A4
ks
Nebezpečí výbuchu zóna 2

Nebezpečí výbuchu zóna 2

Druh: folie            
Velikost: A4
ks
Nebezpečí zakopnutí

Nebezpečí zakopnutí

Druh: plast           
Velikost: A4
ks
Nebezpečné nebo dráždivé látky

Nebezpečné nebo dráždivé látky

Druh: plast            
Velikost: A4
ks
Nebezpečí zakopnutí

Nebezpečí zakopnutí

Druh: folie, plast
Velikost: 20 x 20
ks
Pozor nebezpečí popálení

Pozor nebezpečí popálení

Druh: folie               
Velikost: A4
ks
Pozor elektrické zařízení ! Nehas vodou ani pěnovými přístroji ! Nepovolaným vstup zakázán

Pozor elektrické zařízení ! Nehas vodou ani pěnovými přístroji ! Nepovolaným vstup zakázán

Druh: folie                 
Velikost: 30 x 30
ks
Pozor vysoké napětí Zákaz vstupu s otevřeným ohněm ! Nepovolaným vstup zakázán !

Pozor vysoké napětí Zákaz vstupu s otevřeným ohněm ! Nepovolaným vstup zakázán !

Druh: plast                  
Velikost: 30 x 30
ks
Pozor! Elektrické zařízení Hlavní vypínač Vypni v nebezpečí !

Pozor! Elektrické zařízení Hlavní vypínač Vypni v nebezpečí !

Druh: folie
Velikost: 15 x 16
ks
Pozor ! Elektrické zařízení Hlavní vypínač Vypni v nebezpečí ! Nehas vodou ani pěnovými přístroji !

Pozor ! Elektrické zařízení Hlavní vypínač Vypni v nebezpečí ! Nehas vodou ani pěnovými přístroji !

Druh: folie, plast
Velikost: A4, A5
ks
Pozor elektrické zařízení !

Pozor elektrické zařízení !

Druh: folie
Velikost: A5, A6, A7, A8
ks
Pozor na jeřáb

Pozor na jeřáb

Druh: plast
Velikost: A4                   
ks
Pozor kluzký povrch

Pozor kluzký povrch

Druh: plast
Velikost: A4                 
ks
Pozor jiné nebezpečí

Pozor jiné nebezpečí

Druh: plast                  
Velikost: A4
ks
Pozor na zařízení se pracuje

Pozor na zařízení se pracuje

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4
ks
Pozor na zavěšené břemeno

Pozor na zavěšené břemeno

Druh: plast               
Velikost: A4
ks
Pozor nahoře se pracuje

Pozor nahoře se pracuje

Druh: folie, plast       
Velikost: A4
ks
Pozor - kabel vysokého napětí životu nebezpečno !

Pozor - kabel vysokého napětí životu nebezpečno !

Druh: folie                 
Velikost: A6
ks
Pozor objekt střežen psy

Pozor objekt střežen psy

Druh: plast                  
Velikost: A4
ks
Pozor schod

Pozor schod

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4, 21x7,4
ks
Pozor schody

Pozor schody

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Pozor staveniště

Pozor staveniště

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4
ks
Pozor stlačený plyn

Pozor stlačený plyn

Druh: plast                 
Velikost: 20 x 20
ks
Pozor zařízení se opravuje

Pozor zařízení se opravuje

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Pozor žíravina

Pozor žíravina

Druh: folie                 
Velikost: A6
ks
Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Nepovolaným vstup zakázán

Nepovolaným vstup zakázán

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4, A5, A6
ks
Nevstupuj do pracovního prostoru stroje

Nevstupuj do pracovního prostoru stroje

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4, A5
ks
Nevstupuj pod zavěšené břemeno

Nevstupuj pod zavěšené břemeno

Druh: plast                
Velikost: A4
ks
Nezapínej na zařízení se pracuje !

Nezapínej na zařízení se pracuje !

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Kotelna nepovolaným vstup zakázán

Kotelna nepovolaným vstup zakázán

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4, A5
ks
Hasicí přístroj

Hasicí přístroj

Druh: folie                 
Velikost: 15 x 15
ks
Hlavní jistič

Hlavní jistič

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4
ks
Hlavní uzávěr plynu

Hlavní uzávěr plynu

Druh: folie, plast                 
Velikost: 21 x 9
ks
Hlavní uzávěr vody

Hlavní uzávěr vody

Druh: folie, plast                 
Velikost: 21 x 9
ks
Hlavní vypínač

Hlavní vypínač

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4, A5
ks
Hlavní vypínač elektrického proudu

Hlavní vypínač elektrického proudu

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4, A7
ks
Hydrant

Hydrant

Druh: folie, plast                 
Velikost: 15 x 15
ks
GHS01 - Výbušné látky

GHS01 - Výbušné látky

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3 2x2
ks
GHS02 - Hořlavé látky

GHS02 - Hořlavé látky

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3
2x2
ks
GHS03 - Oxidující látky

GHS03 - Oxidující látky

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3

2x2
ks
GHS04 - Plyny pod tlakem

GHS04 - Plyny pod tlakem

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3

2x2
ks
GHS05 - Korozivní látky

GHS05 - Korozivní látky

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3

2x2
ks
GHS06 - Toxické látky

GHS06 - Toxické látky

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3

2x2
ks
GHS07 - Dráždivé látky

GHS07 - Dráždivé látky

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3

2x2
ks
GHS08 - Nebezpečné pro zdraví

GHS08 - Nebezpečné pro zdraví

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3

2x2
ks
GHS09 - Nebezpečné pro životní prostředí

GHS09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Druh: folie                           
Velikost: 10x10
5x5
3x3

2x2
ks
Hlásič požáru

Hlásič požáru

Druh: folie                 
Velikost: 15 x 15
ks
Použít pracovní rukavice

Použít pracovní rukavice

Druh: plast                 
Velikost: Ø 20 cm
ks
Používej ochranné pracovní pomůcky !

Používej ochranné pracovní pomůcky !

Druh: folie, plast                
Velikost: A4
ks
Používej ochranné rukavice

Používej ochranné rukavice

Druh: folie                 
Velikost: Ø 20 cm
ks
Používej ochrannou obuv

Používej ochrannou obuv

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4, Ø 20 cm
ks
Používej ochranný pracovní oděv

Používej ochranný pracovní oděv

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4
ks
Používej ochranných rukavic !

Používej ochranných rukavic !

Druh: folie, plst                 
Velikost: A4, A5
ks
Pěší musí použít tuto cestu !

Pěší musí použít tuto cestu !

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Používej ochrany sluchu !

Používej ochrany sluchu !

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4, Ø 20 cm
ks
Používej respirátor !

Používej respirátor !

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Používej ochrany nohou

Používej ochrany nohou

Druh: folie                 
Velikost: A4
ks
Používej ochranné pracovní pomůcky !

Používej ochranné pracovní pomůcky !

Druh: folie                
Velikost: A5
ks
Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice

Druh: plast                 
Velikost: A4, A3
ks
Všeobecné podmínky pro zapezpečení požární ochrany

Všeobecné podmínky pro zapezpečení požární ochrany

Druh: plast                 
Velikost: A3
ks
Požární voda

Požární voda

Druh: plast                 
Velikost: A6
ks
První pomoc

První pomoc

ks
Druh: folie, plast                 
Velikost: 10x10
15x15
20x20
Druh: folie                
Velikost: A4
ks
První pomoc: piktogram + text

První pomoc: piktogram + text

Druh: folie                 
Velikost: A4
ks
První pomoc při bezvědomí

První pomoc při bezvědomí

Druh: plast                 
Velikost: A3
ks
První pomoc při krvácení

První pomoc při krvácení

Druh: plast                 
Velikost: A3
ks
První pomoc při zlomeninách

První pomoc při zlomeninách

Druh: plast                 
Velikost: A3
ks
První pomoc při úrazu elektřinou

První pomoc při úrazu elektřinou

Druh: plast                 
Velikost: A3
ks
První pomoc při úrazu popálením a opařením

První pomoc při úrazu popálením a opařením

Druh: plast                 
Velikost: A3
ks
První pomoc při šoku

První pomoc při šoku

Druh: plast                 
Velikost: A3
ks
První pomoc při poleptání žíravinou

První pomoc při poleptání žíravinou

Druh: plast                 
Velikost: A3
ks
Stanice první pomoci

Stanice první pomoci

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4
ks
Stavba nepovolaným vstup zakázán !

Stavba nepovolaným vstup zakázán !

Druh: folie, plast                 
Velikost: A4
ks
Suchovod

Suchovod

Druh: plast                 
Velikost: 20x10 cm
ks
Před vstupem do tohoto prostoru ohlas se u vedoucího

Před vstupem do tohoto prostoru ohlas se u vedoucího

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Vstup jen s reflexní vestou

Vstup jen s reflexní vestou

Druh: folie                 
Velikost: A4
ks
Vstup jen v ochranné přilbě!

Vstup jen v ochranné přilbě!

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Vstup jen v ochrannýh brýlích!

Vstup jen v ochrannýh brýlích!

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Vstup s obličejovým štítem!

Vstup s obličejovým štítem!

Druh: plast                 
Velikost: A4
ks
Směrovka nahoru, dolů z zařízení PO

Směrovka nahoru, dolů z zařízení PO

Druh: folie, plast                 
Velikost: 15x15
ks
Směr úniku

Směr úniku

Druh: plast                 
Velikost: 20x10
ks
Únikové schodiště vlevo dolů

Únikové schodiště vlevo dolů

Druh: plast                 
Velikost: 20x10
ks
Únikové schodiště vpravo dolů

Únikové schodiště vpravo dolů

Druh: plast                 
Velikost: 20x10
ks
Nouzový východ

Nouzový východ

Druh: plast                 
Velikost: 30x15
ks
Únikový východ vlevo

Únikový východ vlevo

Druh: plast                 
Velikost: 20x10, 30x15
ks
Únikový východ vpravo

Únikový východ vpravo

Druh: plast                 
Velikost: 20x10, 30x15
ks
Maximální počet uložených lahví... ks(text)

Maximální počet uložených lahví... ks(text)

Druh: folie                
Velikost: A5
ks
Plné lahve

Plné lahve

Druh: folie                 
Velikost: A4
ks
Nosnost podlah .........kg/m2

Nosnost podlah .........kg/m2

Druh: plast                
Velikost: A4
ks
Objekt je střežen kamerovým systémem

Objekt je střežen kamerovým systémem

Druh: plast               
Velikost: A4
ks
Ochranný kryt sejmi jen je-li zařízení v klidu

Ochranný kryt sejmi jen je-li zařízení v klidu

Druh: plast               
Velikost: A4
ks
Plynová kotelna

Plynová kotelna

Druh: folie                  
Velikost: 21x9 cm
ks
Plynové zařízení

Plynové zařízení

Druh: folie                
Velikost: 21x9 cm
ks
Ohlašovna požáru

Ohlašovna požáru

Druh: folie, plast, fotolum.
Velikost: 15x15 cm
ks
Ohlašovna požáru (piktogram+text)

Ohlašovna požáru (piktogram+text)

Druh: folie             
Velikost: A4
ks
Ohlašovna požáru (text)

Ohlašovna požáru (text)

Druh: plast               
Velikost: symbol
ks
Mimo provoz

Mimo provoz

Druh: plast                  
Velikost: A5
ks
Podlahová šipka

Podlahová šipka

Druh: plast - fotolum.   
Velikost: Ø 6 cm
ks
Pracuj jen v ochranné přilbě

Pracuj jen v ochranné přilbě

Druh: folie, plast   
Velikost: A4
ks
Pracuj jen v ochranných brýlích!

Pracuj jen v ochranných brýlích!

Druh: folie, plast   
Velikost: A4, A5
ks
Pracuj s chrániči sluchu!

Pracuj s chrániči sluchu!

Druh: folie              
Velikost: A5
ks
Pracuj s obličejovým štítem!

Pracuj s obličejovým štítem!

Druh: folie, plast   
Velikost: A4
ks
Pravidla bezpečné práce pro mechanické nůžky

Pravidla bezpečné práce pro mechanické nůžky

Druh: plast          
Velikost: A4
ks
Pravidla bezpečné práce pro svařování elektrickým obloukem

Pravidla bezpečné práce pro svařování elektrickým obloukem

Druh: folie         
Velikost: A4
ks
Pravidla bezpečné práce pro svařování plamenem

Pravidla bezpečné práce pro svařování plamenem

Druh: folie          
Velikost: A4
ks
Pravidla bezpečné práce pro svařování plamenem

Pravidla bezpečné práce pro svařování plamenem

Druh: folie          
Velikost: A4
ks
Pravidla pro obsluhu elektrických zařízení

Pravidla pro obsluhu elektrických zařízení

Druh: plast          
Velikost: A3
ks
Pravidla při zvedání břemen je zakázáno:

Pravidla při zvedání břemen je zakázáno:

Druh: plast          
Velikost: A4
ks
Při práci na brusce dodržuj pravidla

Při práci na brusce dodržuj pravidla

Druh: plast          
Velikost: A4
ks
Chování v tísni

Chování v tísni

Druh: plast          
Velikost: 21x21
ks
Prázdné lahve

Prázdné lahve

Druh: folie          
Velikost: 14,8x6,2 cm
ks
Proužek fotoluminiscenční - samolep. (celá role)

Proužek fotoluminiscenční - samolep. (celá role)

...

ks
Provoz vysokozdvižných vozíků

Provoz vysokozdvižných vozíků

Druh: plast          
Velikost: A4, A5
ks
Průchod zakázán!

Průchod zakázán!

Druh: folie, plast   
Velikost: A4
ks
Přeprava osob zakázána

Přeprava osob zakázána

Druh: folie               
Velikost: A5
ks
Zákaz kouření a manipulace s plamenem v okruhu...m

Zákaz kouření a manipulace s plamenem v okruhu...m

Druh: folie, plast   
Velikost: A4
ks
Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm

Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm

Druh: folie               
Velikost: A5
ks
Zákaz kouření a přístupu s plamenem

Zákaz kouření a přístupu s plamenem

Druh: folie, plast   
Velikost: A4
ks
Zákaz kouření a vstupu s plamenem

Zákaz kouření a vstupu s plamenem

Druh: folie, plast   
Velikost: A4
ks
Zákaz kouření v celém objektu

Zákaz kouření v celém objektu

Druh: folie                  
Velikost: 50x23 cm
ks
Zákaz parkování

Zákaz parkování

Druh: plast          
Velikost: A4
ks
Zákaz prací s otevřeným ohněm

Zákaz prací s otevřeným ohněm

Druh: folie          
Velikost: A4
ks
Zákaz snímání krytu za chodu

Zákaz snímání krytu za chodu

Druh: folie         
Velikost: A4
ks
Zákaz vstupu na staveniště

Zákaz vstupu na staveniště

Druh: plast          
Velikost: A4
ks
Zákaz kouření

Zákaz kouření

Druh: folie, plast   
Velikost: A4, A5
ks
Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník

Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník

Druh: plast           
Velikost: A4
ks
Zde nejez, nekuř a nepij

Zde nejez, nekuř a nepij

Druh: folie, plast   
Velikost: A4
ks
Regál-max. nostnost buňky ... kg, počet buňek ve sloupci ...

Regál-max. nostnost buňky ... kg, počet buňek ve sloupci ...

Druh: folie          
Velikost: 11x4,5
ks
Stanoviště svářecí soupravy (text)

Stanoviště svářecí soupravy (text)

Druh: folie, plast         
Velikost: A5
ks
Stop

Stop

Druh: folie            
Velikost: 3,70x1,3 cm 
ks
Svářecí souprava

Svářecí souprava

Druh: folie              
Velikost: A5
ks
Uzávěr plynu

Uzávěr plynu

Druh: plast          
Velikost: A6
ks
Uzávěr vody

Uzávěr vody

Druh: plast          
Velikost: A6
ks
V případě úrazu telefonuj na číslo....

V případě úrazu telefonuj na číslo....

Druh: folie          
Velikost: A4
ks
Voda nevhodná pro pití

Voda nevhodná pro pití

Druh: folie, plast          
Velikost: 10x10
ks
Pozor stlačený plyn

Pozor stlačený plyn

Druh: folie        
Velikost: 10x10 cm
ks
Vysoké napětí životu nebezpečno !

Vysoké napětí životu nebezpečno !

Druh: plast          
Velikost: A4
ks
Výstraha látka s oxidačními účinky

Výstraha látka s oxidačními účinky

Druh: folie       
Velikost: 10x10 cm
ks
Výstraha požárně nebězpečné látky

Výstraha požárně nebězpečné látky

Druh: folie         
Velikost: 10x10 cm
ks
Výstraha riziko koroze nebo poleptání

Výstraha riziko koroze nebo poleptání

Druh: folie        
Velikost: 10x10 cm
ks
Výstraha riziko toxicity

Výstraha riziko toxicity

Druh: folie         
Velikost: 10x10 cm
ks
Výstraha škodlivé nebo dráždivé látky

Výstraha škodlivé nebo dráždivé látky

Druh: folie         
Velikost: 10x10 cm
ks
Za chodu stroje neotvírat

Za chodu stroje neotvírat

Druh: folie         
Velikost: 6x3 cm
ks
Cedule

Cedule

Druh jdkfhjshd
Velikost

3x3 cm

4x4 c,

 

ks

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz