Služby

Poradenství v oblasti zavádění a udržování systémů managementu:

 • poradenství při zavádění systémů managementu kvality a následná příprava z certifikaci podle požadavků normy ISO 9001
 • poradenství při zavádění environmentálních systémů a následná příprava k certifikaci podle ISO 14001/ EMAS
 • poradenství při zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následná příprava z  certifikaci dle normy ČSN OHSAS 18001/ Bezpečný podnik, SCC
 • poradenství při zavádění systému „dobré výrobní/ obchodní praxe“ a následná příprava  k certifikaci dle norem řady GMP, GTP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC
 • poradenství při zavádění systému managementu jakosti ve svařování a následná příprava k certifikaci dle normy ČSN EN ISO 3834–2, 3, 4, ČSN EN 1090 
 • poradenství při zavádění systému bezpečnosti informací následná příprava z certifikaci dle normy ISO 27001, ISO 10006
 • poradenství při zavádění systému managementu kvality laboratoří dle ISO 17025
 • poradenství při zavádění systému řízení energií dle ČSN EN ISO 50001
 • poradenství při zavádění systému společenské odpovědnosti dle SA 8000

Poradenství v oblasti BOZP a PO

Koordinátor BOZP na staveništi:

 • provádění komplexních služeb v oblasti BOZP a PO – zpracování dokumentace, školení, prověrky - audity, hodnocení souladu atd.
 • provádění komplexních služeb Koordinátora BOZP na staveništi

Poradenství v oblasti podnikové ekologie:

 • provádění komplexních služeb v oblasti podnikové ekologie – odpadové hospodářství, nakládání s obaly, nakládání s CHLS, prevence závažných havárií, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, IPPC, IRZ, ekologická újma atd.

Poradenství ADR:

 • poskytování komplexních služeb v oblasti přepravy nebezpečného zboží po silnici dle Dohody ADR

Revize technických zařízení:

 • zajištění komplexních služeb v oblasti revizí, kontrol a zkoušek technických zařízení

Poskytování činnosti svářecího inženýra:

 • výkon činnosti  externího svářecího inženýra

Školení/ E-learning:

 • pořádání školení v oblasti systémů managementu, BOZP, PO a podnikové ekologie.
 • provádíme školení formou E-LEARNINGU.

Provádění auditů/ hodnocení souladu:

 • provádění interních a externích auditů – hodnocení souladu stavu plnění požadavků systémů managementu, požadavků BOZP, PO a podnikové ekologie

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz