ADR

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR z ní přistoupila v roce 1987. Upravuje jakým způsobem je možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti. Podobnou dohodou je RID - dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici.

Dohoda ADR stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty podle jejich nebezpečných vlastností, stanovuje podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a předepisuje používání a vyplňování stanovených průvodních dokladů. Stanovuje požadavky na zabalení kusu, zápisy do přepravních dokladů, dopravní prostředky včetně technických požadavků na vozidlo podle jednotlivých tříd a dále ustanovuje další pravidla jako omezení množství přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci atd.

KOHO SE DOHODA ADR TÝKÁ?

ROZSAH PRACÍ QEMS:

  • analýza skutečného stavu společnosti
  • doporučení změn oproti stávajícímu stavu
  • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
  • informační a poradenský servis
  • kontrolní audit
  • zpracování firemní směrnice ADR
  • zpracování zpráv o mimořádných událostech
  • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR
  • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR a souvisejících předpisů

 

Varianta I.  - hodinová sazba a rozsah činností

V případě, že nám zašlete Vaší poptávku, rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku, která bude upravena pro konkrétní rozsah činností, které jsou pro Vás relevantní a budou naceněny hodinovou sazbou + uvedením nákladů na dopravné.

 

 

Varianta II. – paušální částka za kalendářní měsíc

Měsíční paušál  zahrnuje činnosti ve stejném rozsahu jako je uvedeno ve variantě I + navíc poradenský servis po telefonu (24 hod denně 7 dní v týdnu), jednání ve společnosti kdykoliv v rámci řešení mimořádných událostí či na další požádání firmy, spolupráce při vypracování dokumentace týkající se činností, které souvisejí s ADR (pracovní postupy, činnost subdodavatelů apod).

V případě, že nám zašlete Vaší poptávku, rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku, která bude upravena pro konkrétní rozsah činností, které jsou pro Vás relevantní a budou naceněny měsíčním paušálem.

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz