Audit systému managementu

Provádíme již více jak 10 let audity příslušného systému managementu organizace nejčastěji podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP+ a dalších, který má za úkol:

 • určit shodu příslušného systému managementu auditované organizace s kritérii auditu příslušného managementu
 • určit shodu praxe s požadavky specifikovanými v platných postupech příslušného systému managementu na jednotlivé prvky a záznamy
 • má za úkol zjištění účinnosti a funkčnosti vybrané části systému pro splnění cílů na pracovištích
 • sleduje splnění legislativních požadavků a poskytuje příležitost pro zlepšování příslušného systému managementu

Námi realizovaný audit ve Vaší společnosti je prováděn kvalifikovanými poradci.

Realizace auditu příslušného systému managementu organizace prováděné našimi poradci obsahuje:

 • naplánování Programu auditů, nadefinování Mapy auditu
 • vytvoření či využití Vašeho auditního dotazníku (Check - listů)
 • pomoc při složení auditního týmu (v tom případě, že náš konzultant je v roli Vedoucího auditora a Vaši interní auditoři pak auditoři jako členové auditního týmu)
 • přípravu auditu - tvorba Plánů auditů
 • provedení auditu v rozsahu auditu dokumentace a všech procesů, které mají vliv na systém managementu a mají být efektivně uplatňovány. Náš auditor prověřuje a hodnotí, jak je systém managementu v organizaci aplikován, udržován a zlepšován. V průběhu auditu jsou pak dokumentačně zachyceny všechny skutečnosti do auditního dotazníku (check-listů) a možné neshody a doporučení jsou definovány na příslušných formulářích
 • uzavření auditu - zpracování Zprávy z auditu
 • následná kontrola realizace navržených a schválených opatření z nápravě a preventivních opatření naším konzultantem, realizovaný formou provedení kontrolních auditů a zpráv z těchto dnů

Rozsah auditu: rozsah auditu je závislý na velikosti Vaší organizace, na náročnosti Vašich procesů a počtu oddělených provozoven

Cena auditu: dle dohody

Platební podmínky: dle dohody 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz