Revize technických zařízení

Komplexně zajistíme provedení všech potřebných revizí, zkoušek, kontrol a prohlídek vyhrazených, určených a nevyhrazených tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, plynových zařízení vč. vyhotovení zápisů a zpráv a také případných porevizních oprav těchto zařízení.

Provádíme také odborná školení obsluh technických zařízení. Zpracujeme místní provozní bezpečnostní předpisy pro provoz technických zařízení.

V rámci revizí elektrických zařízení provádíme především tyto činnosti:

 • revize elektroinstalace
 • revize hromosvodu
 • revize osvětlení
 • revize elektrických spotřebičů
 • revize ručního elektrického nářadí
 • revize strojů a dalších zařízení
 • kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška EPS
 • kontrola provozuschopnosti EZS
 • kontrola provozuschopnosti evakuačního rozhlasu
 • kontrola provozuschopnosti kamerového systému (CCTV)
 • revize trafostanice

V rámci revizí plynových zařízení provádíme především tyto činnosti:

 • revize plynofikace
 • revize plynovodu
 • revize kotlů
 • odborné prohlídky kotelen
 • kontrola detektorů úniku plynu

V rámci revize komínů a spalinových cest provádíme především tyto činnosti:

 • revize komínů a spalinových cest u zdrojů na tuhá paliva
 • revize komínů a spalinových cest u zdrojů na plyn
 • čištění všech druhů komínů a spalinových

V rámci revizí tlakových zařízení provádíme především tyto činnosti:

 • revize tlakových nádob
 • revize ostatních tlakových zařízení
 • odborné prohlídky kotele

V rámci revize zdvihacích zařízení provádíme především tyto činnosti:

 • revize ZZ
 • inspekce ZZ 

V rámci kontrol požárního zabezpečení provádíme především tyto činnosti:

 • kontrola hasicích přístrojů
 • kontrola hydrantů
 • kontrola požárních uzávěrů, požárních dveří
 • kontrola suchovodu
 • kontrola požárních klapek
 • kontrola požárních ucpávek 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz