Školení interních auditorů ISO

Toto školení je určeno těm pracovníkům Vaší organizace, kteří jsou či budou jmenováni jako interní auditoři daných systémů managementu. Toto školení je zaměřeno na podrobné školení z požadavků modelových norem příslušných systémů managementu a jejich implementaci právě ve Vaší organizaci a provádění interních auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 19011.  

Obsah školení:

  • normy pro auditování, druhy auditů a jejich základní charakteristiky
  • plánování, příprava, průběh a závěr interních auditů - výklad normy ČSN EN ISO 19011, vedení záznamů z interního auditu
  • současný stav v oblasti posuzování zaváděného systémů managementu, aplikace příslušné modelové normy v praxi
  • význam a zařazení interního auditora vpříslušném systému managementu organizace

Školení je formou odborného výkladu lektora za použití vizualizace, workshopů.

Účastníkům budou předána skripta.

Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu. 

Školení interních auditorů ISO
Školení interních auditorů ISO

Rozsah: 16 hodin

Cena: dohodou

Místo školení: dle dohody 

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz