Školení BOZP PO

Školení z oblasti BOZP a PO

Toto školení je poskytováno v rámci zajišťování služeb v oblasti BOZP a PO. Je určeno pracovníkům, kteří se budou podílet na zajišťování naplňování této činnosti a samozřejmě je také určeno vedení společnosti. Pokud bude toto školení poskytováno mimo rámec zajišťování BOZP a PO naší společností ve Vaší organizaci, je toto školení zpoplatněno.

Školení provádíme také formou E- LEARNINGU.

Naše společnost provádí povinná školení z oblasti BOZP a/nebo PO v rozsahu:

  • vstupní školení BOZP, PO
  • periodická školení řadových zaměstnanců BOZP, PO
  • periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP, PO
  • školení požárního preventisty
  • odborná příprava požárních hlídek
  • odborná příprava ohlašovny požáru

Účastníkům budou předány osnovy školení.

Vedoucím zaměstnancům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu, řadoví zaměstnanci budou zapsáni v prezenční listině školení. 

BOZP
PO

Školení je formou odborného výkladu kvalifikovaného lektora za použití vizualizace, workshopů.

Rozsah: dle charakteru školení 2 - 8 hod či dle operativní dohody s objednatelem

Cena: dohodou

Místo školení: dle dohody 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz