Školení ISO

Základní školení z požadavků systému managementu dle Vašeho výběru, výklad základních požadavků modelových norem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP, HACCP, ISO 3834, ISO 27001 a další)

Toto školení je poskytováno v rámci budování příslušného systému managementu naší společností ve Vaší organizaci zdarma, v případě vyhlášení realizace tohoto školení v našem školícím středisku či na základě specifických požadavků dalších klientů je zpoplatněno.

Toto školení je určeno vrcholovému a střednímu managementu organizace.

Obsah školení:

  • definice a znaky vybraného systému managementu
  • výklad historie vzniku daného systému managementu
  • vývoj a současné principy daného systému
  • výklad požadavků příslušné modelové normy
  • výklad požadavků související legislativy ČR, respektive EU s příslušným systém managementu
  • zásady zlepšování a udržování daných systémů
  • úloha pracovníků v systémech managementu

Pokud bude toto školení poskytováno mimo rámec budování příslušného systému managementu naší společností u Vás, je toto školení zpoplatněno.

Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu. Účastníkům budou předána skripta.

 

ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001

 

Školení je formou odborného výkladu kvalifikovaného lektora za použití vizualizace, workshopů.

Rozsah: 4 hodiny či dle operativní domluvy s klientem

Cena: dohodou               

Místo školení: dle dohody

Termín školení: v současné době nevypisujeme školení obecná, školení jsou modifikována dle požadavků konkrétního klienta

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz