Školení HACCP

Školení z oblasti HACCP

Toto školení je poskytováno v rámci zajišťování služeb v oblasti výstavby systému HACCP/ ISO 22000/GMP+. Je určeno pracovníkům, kteří se budou podílet na zajišťování naplňování této činnosti a samozřejmě je také určeno vedení společnosti. Pokud bude toto školení poskytováno mimo rámec zajišťování výstavby systému HACCP/ ISO 22000/GMP+ naší společností ve Vaší organizaci, je toto školení zpoplatněno.

Naše společnost provádí školení založená na principech HACCP v rozsahu:

  • výklad pojmů a definic jako je HACCP, SVP, SHP, SDP
  • výklad právních požadavků ČR a EU v této oblasti
  • praktická aplikace zásad HACCP, SVP, SHP, SDP

Účastníkům budou předány skripta.

Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu. 

 

Školení HACCP

Školení je formou odborného výkladu kvalifikovaného lektora za použití vizualizace, workshopů.

 

Rozsah: dle charakteru školení 2 - 8 hod či dle operativní dohody s objednatelem

Cena: dohodou

Místo školení: dle dohody 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz