Školení představitele systému managementu

Školení představitele systému managementu dle vybrané modelové normy

Toto školení je určeno pracovníkovi Vaší organizace, který je vedením společnosti jmenován jako představitel managementu např. dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 atd. Toto školení je zaměřeno na podrobné školení z požadavků modelových norem příslušných systémů managementu a jejich implementaci právě ve Vaší organizaci. Dále je zaměřeno na pravomoci a odpovědnosti těchto představitelů systémů managementu.

Obsah školení:

  • normy pro výstavbu, udržování a zlepšování systémů managementu
  • manažerské metody při výstavbě, udržování a zlepšování daných systémů managementu
  • současný stav v oblasti posuzování zaváděného systémů managementu, aplikace příslušné modelové normy v praxi
  • význam a zařazení představitele systému managementu organizace
  • praktický výklad povinností a pravomocí představitele managementu

Účastníkům budou předána skripta.

Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu:

Školení představitele systému managementu
Školení představitele systému managementu

Školení je formou odborného výkladu kvalifikovaného lektora za použití vizualizace, workshopů.

 

Rozsah: 24 hodin či dle operativní domluvy s klientem

Cena: dohodou               

Místo školení: dle dohody

Termín školení: v současné době nevypisujeme školení obecná, školení jsou modifikována dle požadavků konkrétního klienta 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz