Školení - Ochrana životního prostředí

Školení v oblasti ochrany životního prostředí

Toto školení je poskytováno v rámci zajišťování environmentálních služeb ve Vaší organizaci či jako speciální školení na přání klienta bez návaznosti na další služby. Je určeno pracovníkům, kteří se budou podílet na zajišťování naplňování environmentálních požadavků legislativy ČR a samozřejmě je také určeno vedení společnosti.

Obsah školení:

historie a současnost ochrany životního prostředí v ČR a ve světě
požadavky legislativy životního prostředí ČR pro konkrétní činnosti společnosti v oblastech

 • nakládání s odpady
  • nakládání s obaly
  • nakládání s CHLS
  • ochrana ovzduší
  • ochrana vod
  • prevence závažných havárií
  • ekologická újma
  • IPPC
  • EIA
  • IRZ atd.
 • praktický zácvik vedení evidence, zpracování hlášení, statistiky, předání kontaktů na orgány státní správy,

Účastníkům budou předána skripta.

Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ:

Osvědčení - Ochrana životního prostředí
Osvědčení - Ochrana životního prostředí

Školení je formou odborného výkladu kvalifikovaného lektora za použití vizualizace, workshopů.

 

Rozsah: 4-8 hodin či dle operativní dohody s klientem

Cena: dohodou

Místo školení: dle dohody

Dále provádíme školení dle požadavků zákona 350/2011 Sb. pro osoby, které nakládají s vysoce toxickými látkami jako osoba odborně způsobilá.

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz