Školení ADR

Toto školení je poskytováno v rámci zajišťování služeb ADR ve Vaší organizaci či jako speciální školení na přání klienta bez návaznosti na další služby. Je určeno pracovníkům, kteří se budou podílet na zajišťování naplňování ADR požadavků dle dohody ADR. Je určeno řidičům a dalším osobám, které se účastní vykládky a nakládky nebezpečných věcí, spadající pod režim ADR.  

Účastníkům budou předány osnovy s prezenční listinou.

Školení je formou odborného výkladu kvalifikovaného lektora za použití vizualizace, workshopů.

Rozsah: 2-4 hodin či dle operativní dohody s klientem

Cena: dohodou

Místo školení: dle dohody 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz