GMP/ ISCC

Již od samotných počátků existence norem GMP+ stavíme systémy managementu dobré výrobní praxe dle norem řady GMP+ a také cca od roku 2010 i systém ISCC a to kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci obecná charakteristika naší práce.

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů systému GMP+ a ISCC

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE:

OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce
OSVĚDČENÍ o zahájení spolupráce

 

Etapa: Výstavba GMP+/ISCC– spolupráce do získání certifikátu

1) Etapa tvorby dokumentace systému GMP+/ISCC

Zpracování dokumentace GMP+/ISCC:

 • příručka GMP+/ISCC
 • jmenování představitele GMP+/ISCC
 • auditní dotazník
 • skripta - Školení GMP+/ISCC
 • politika GMP+/ISCC
 • cíle GMP+/ISCC

Zavedení nových požadavků do praxe s vaší spoluprací.

2) Implementace požadavků GMP+/ISCC

3) Implementace, provedení interních auditů systému dobré výrobní praxe + realizace nápravných a preventivních opatření v závislosti na výsledcích interních auditů systému dobré výrobní praxe, kontrola systému řízení, přezkoumání systému

Provedení interních auditů.

Zavedení systému přijímání opatření z nápravě a preventivních opatření odpovědnými pracovníky společnosti pod metodickým vedením poradcem, přezkoumání systému, zpracování přezkoumání systému dobré výrobní praxe, celková kontrola systému před provedením certifikačního auditu.

4) Certifikace – účast na certifikaci

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

2. Etapa: Následné udržování a zlepšování GMP+/ ISCC– spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme GMP+/ ISCC nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • poskytneme Vám odborné konzultace
 • interní audity
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci
 • zaktualizujeme dokumentaci, cíle a navazující dokumentaci
 • obhájíme Vám certifikát i v dalších letech 

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování QMS zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • velikost a organizační členění organizace
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částka: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100% úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby. 

 

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři QEMS s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

 

 

 

Copyright © 2015 - Všechna práva vyhrazena.

Webovou stránku vytvořilo StudioArt.cz